Consulta de Convocatňries

PROJECTES
Organisme convocant FCAEU - FUNDACIO CATALUNYA EUROPA - LLEGAT Pasqual Maragall
Data convocatňria 02/05/2017
Fitxer Bases
Ajuda a la investigació Legat Pasqual Maragall - Fundació Catalunya Europa
 
Codi 3405
Destinatari Professors i/o investigadors 
Temŕtica General 
Publicació  
Data Límit presentació 23/05/2017
Data termini intern 09/05/2017
Data previsió resolució 01/09/2017
Lloc de presentació Registre UdG dins el termini intern
Acrňnim FundacPMaragall
Observacions L'objectiu de la convocatňria d’Ajuda a la Investigació Legat Pasqual Maragall és el de promoure i estimular entre els investigadors/es la realització d’estudis sobre els principals ŕmbits en els que es materialitzarŕ el pensament i l’acció política de Pasqual Maragall, tant en una dimensió histňrica com en el seu plantejament actual.
Presentació instŕncia:
Per optar a la convocatňria d’investigació s’ha de presentar l’imprčs de sol·licitud degudament signada per la persona candidata, s’ha de presentar en format electrňnic a la Fundació Catalunya Europa (info@catalunyaeuropa.net) amb el concepte “Ayuda a la Investigación Legado Pasqual Maragall”.

Data límit:
La data límit per a la presentació de les sol·licituds es el dia 23 de maig de 2017 (inclňs).
Import:
L’ajuda a la investigació “Legado Pasqual Maragall” es dotarŕ amb 8.500 € anuals, que es preveu en 2 pagaments de 4,250 € cadascun. A més de l’ajuda econňmica, la Fundació Catalunya Europa impulsarŕ la publicació del treball derivat de la investigació.


Cňpies: original + 1 cňpia

Persona de contacte OITT: Iolanda Homs  
Més informació Web del Fundació Pasqual Maragall
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferčncia tecnolňgica