Consulta de Convocatòries

AJUTS A GRUPS I XARXES
Organisme convocant ISCA - Instituto de Salud Carlos III
Data convocatòria 20/04/2017
Fitxer Bases
Incorporació de nous grups al Consorci CIBER
 
Codi 3404
Destinatari Professors i/o investigadors 
Temàtica Salut 
Publicació BOE 20/04/2017
Data Límit presentació 31/05/2017
Data termini intern 23/05/2017
Data previsió resolució
Lloc de presentació Registre UdG dins el termini intern
Acrònim CIBER
Observacions L'objecte de la convocatòria és regular la incorporació de nous grups de recerca al Consorci CIBER en les àrees descrites en l'Annex 1 de la convocatòria. Amb aquesta actuació es pretén potenciar i enfortir l'estructura de la R+D+i del CIBER.

A efectes d'aquesta convocatòria es considera grup de recerca el conjunt d'investigadors que col.laboren en l'estudi d'una temàtica homogènia i que hagin col.laborat conjuntament, durant els últims 5 anys, en projectes o programes de recerca i estiguin en possessió d'un registre de publicacions de qualitat constratada i/o en el desenvolupament de patents.

El termini de presentació de sol.licituds està obert des del 03/05/2017.

Les sol·licituds s’hauran d’omplir amb l’aplicació informàtica de la pàgina web del ISCIII . Si accediu a la presentació de sol.licituds 'Sense certificat', un cop generada la sol.licitud definitiva, haureu d'imprimir les pàgines preceptives, signar i presentar-la a qualsevol registre de l'UdG dins el termini intern. Si hi accediu 'Amb certificat', la presentació de la sol.licitud serà íntegrament telemàtica i ens haureu d'avisar per a la signatura digital del representant legal dins el termini oficial (posteriorment ens haureu de fer arribar els originals a l'OITT).

Atenció: el formulari, el CVN de l'IP, l'historial del grup i la memòria no són esmenables, per tant és molt important presentar-los d'acord amb el model facilitat per l'ISCIII perquè la sol.licitud no quedi exclosa.

Còpies
Original + 1 còpia

Convocatòria
Document

Formularis i més informació
Web de l'ISCIII

Persona de contacte OITT
Iolanda Homs (recercaoitt@udg.edu
Més informació Web ISCIII
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica