Consulta de Convocatòries

PROJECTES
Organisme convocant ISCA - Instituto de Salud Carlos III
Data convocatòria 20/04/2017
Fitxer Bases
Plataformes de Recolçament a la Investigació en Ciències i Tecnologies de la Salut PI (PRICTS)
 
Codi 3402
Destinatari Professors i/o investigadors 
Temàtica Salut 
Publicació BOE 20/04/2017
Data Límit presentació 25/05/2017
Data termini intern 18/05/2017
Data previsió resolució 24/11/2017
Lloc de presentació Registre UdG dins el termini intern
Acrònim PI (PRICTS)
Observacions L'objectiu d'aquesta actuació es finançar estructures estables col·laboratives en xarxa, en árees temàtiques específiques de caràcter transversal.

Les sol·licituds s’hauran d’omplir amb l’aplicació informàtica de la pàgina web del ISCIII . Si accediu a la presentació de sol.licituds 'Sense certificat', un cop generada la sol.licitud definitiva, haureu d'imprimir les pàgines preceptives, signar i presentar-la a qualsevol registre de l'UdG dins el termini intern. Si hi accediu 'Amb certificat', la presentació de la sol.licitud serà íntegrament telemàtica i ens haureu d'avisar per a la signatura digital del representant legal dins el termini oficial (posteriorment ens haureu de fer arribar els originals a l'OITT).

Les plataformes estaran constitïdes per un conjunt d'unitats, que es defineixen com el conjunt de professionals que treballen sota la direcció d'un responsable i actuan coordinats a la investigació i execució dels objectes establerts en el 'Plan Estratégico de la Plataforma'.

Les Plataformes comptaran amb les següents estructures organitzatives:
a) Un coordinador de Plataforma
b) Unitats
c) Una comissió de direcció
d) Un comité científic assesor extern

Les Àrees temàtiques són:

a) Plataforma de Biobancos
b) Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias
c) Plataforma de Unidades de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos
d) Plataforma de Proteómica, Genotipado y Líneas celulares

Plataforma de Bioinformática


Duració
La duració de l'actuació será de 3 anys
Només es finançarà una Plataforma per área temàtica

Els resposables de cada unitat
a) Pertanyer a la plantilla de l'entitat sol·licitant, com a mínim durant tot el període comprés entre el temini de presentació de la sol·licitud i la resolució definitiva de la concesió.
b) No està realitzant un programa de FSE, ni un contracte de formació o de perfeccionament postdoctoral de qualsevol naturalesa.

Altres membres:
Per part d'altres membres de l'unitat: tenir formalitzada la seva vinculació amb l'entitat, durant tot el període entre la presentació de la sol·licitud i la resolció definitiva de concesió
Per tal d'agilitzar els tràmits dels informes del Comitè Ètic, cal que ompliu un dels següents annexos, segons correspongui:
Atenció: el formulari de sol.licitud, la memòria del projecte i els CVNs no són esmenables, per tant, és molt important presentar-los d'acord amb el model indicat en la convocatòria. La memòria s'ha de presentar obligatòriament en castellà (i opcionalment en anglès).

Còpies
Original + 1 còpia

Convocatòria
Document

Formularis i més informació
Web de l'ISCIII

Persona de contacte OITT
Iolanda Homs (recercaoitt@udg.edu
Més informació Web ISCIII
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica