Consulta de Convocatòries

BEQUES FORA DE LA UDG
Organisme convocant ISCA - Instituto de Salud Carlos III
Data convocatòria 20/04/2017
Fitxer Bases
Ajuts de formació en gestió de la recerca en salut (FGIN) 2017
 
Codi 3398
Destinatari  
Temàtica  
Publicació Convocatòria AES 2017
Data Límit presentació 23/05/2017
Data termini intern
Data previsió resolució 23/11/2017
Lloc de presentació telemàtic (amb certificat electrònic) o tememàtic i documentació en paper (Registre General ISCII: Avendida de Monforte de Lemos, 5, 28029 Madrid)
Acrònim FGIN
Observacions
L'objectiu de la convocatòria és la concessió de beques per la formació en gestió de la recerca en tecnologies de la salut mitjançant un pla d'activitats per dur-se a terme a l'Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Requisits del candidat
- Estar en possessió d'alguna de les següents titulacions: llicenciatura, enginyeria, grau, enginyeria tècnica o diplomatura, preferentment en Ciències de la Salut, Econòmiques, Dret i Biblioteconomia i Documentació.
- no estar gaudint de cap ajut FGIN en el moment de presentar la sol·licitud, ni haver-ne gaudit cap amb anterioritat.

Durada
La durada de l'ajut és de 36 mesos a partir de la data d'incorporació del candidat a l'òrgan o centre de l'ISCII que li sigui adscrit l'ajut.

Característica
Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altre beca o ajut de característiques similars, així com la percepció de qualsevol compensació econòmica.

Dotació
- La dotació econòmica serà de 21.000 euros bruts anuals (inclosa la QP).

Documentació
Veure article 7 i 34 de la convocatòria.

Impresos
S'haurà d'omplir la sol·licitud telemàticament , imprimir-la, signar-la i enviar-la dins el termini establert juntament amb la documentació requerida degudament identificada amb el codi assignat automàticament a la sol·licitud.


Persona de contacte a ISCIII 
Més informació web Instituto
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica