Consulta de Convocatòries

PREMIS
Organisme convocant CAPD - Agència Catalana de Protecció de Dades
Data convocatòria 03/02/2017
Fitxer Bases
Premi Protecció de Dades en el Disseny 2017
 
Codi 3383
Destinatari  
Temàtica protecció de dades 
Publicació DOCG núm. 7309 de 15/02/2017
Data Límit presentació 15/03/2017
Data termini intern
Data previsió resolució 15/08/2017
Lloc de presentació electrònic o presencial (Registre de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades - C. Roselló, 214, Esc. A, 1r, 1a, 08008 Barcelona)
Acrònim  
Observacions Aquests premis volen premiar i reconèixer les solucins tecnològiques que, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, millorin la implementació de les mesures de seguretat, facilitin el compliment de les obligacions legalment establertes, reforcin el control de les persones sobre la seva pròpia informació i, en general facilitin la gestió de la privacitat.


Documentació:
- formulari de sol·licitud ( annex 2)
- declaració responsable ( annex 3)
- documentació detallada al punt 4.4 de la convocatòria.

Les sol·licituts es podran presenter de forma electronica a través d'aquest aplicatiu o bé presencialment al: Registre de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (C/ Roselló, 214, Esc. A, 1r, 1a, 08008 Barcelona). La dotació econòmica del premi és de 5.000 euros.
 
Més informació web Autoritat Catalana de Protecció de Dades
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica