Consulta de Convocatòries

PREMIS
Organisme convocant FUBS - Fundació Banc Sabadell
Data convocatòria 01/02/2016
Fitxer Bases
Premi Fundació Banc Sabadell a la recerca econòmica 2017

 
Codi 3381
Destinatari investigadors 
Temàtica  
Publicació Bases
Data Límit presentació 30/04/2017
Data termini intern
Data previsió resolució 31/07/2017
Lloc de presentació  
Acrònim  
Observacions
Banc Sabadell convoca la setzena edició del premi amb l'objectiu d'incentivar i reconèixer el treball dels investigadors espanyols en el camp del coneixement economic, empresarial i social, i contribuïr a l'anàlisi i formulació d'alternatives que promoguin el benestar social.

REQUISITS DELS CANDIDATS:
- investigadors menors de 40 anys (haver nascut amb posterioritat a gener de 1977
- centrar la recerca en els camps del coneixement economic, empresarial i social.


Caldrà que els candidats siguin proposats per persones vinculades a universitats, centres academics i de recerca,fundacions, empreses i alters institucions tant nacionals com internacionals.

Aquestes propostes s'hauran d'enviar fins al 30 d'abril per internet al web www.grupbancsabadell.com (apartat Societat, secció Premis).

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
- CV del candidat
- tota la documentació complementària que es cregui oportuna.

Més informació
 
Més informació Web premi
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica