Consulta de Convocatòries

ALTRES
Organisme convocant FUBS - Fundació Banc Sabadell
Data convocatòria 01/02/2017
Fitxer Bases
Ajuts predoctorals a la recerca 2017

 
Codi 3377
Destinatari  
Temàtica  
Publicació Bases
Data Límit presentació 01/03/2017
Data termini intern
Data previsió resolució 30/06/2017
Lloc de presentació  
Acrònim INVES
Observacions
La Fundació Banc Sabadell convoca 15 ajuts a la recerca per investigadors de nacionalitat espanyola i que estiguin en procés de realització de la seva tesi doctoral.
Aquests ajuts són exclusivament per l'àmbit de les ciències socials i les humanitats.

La durada dels ajuts serà d'un màxim d'un any, i per un import màxim de 6.000 euros, els quals s'hauran de destinar a finançar treballs, estades a universitats espanyoles o estrangeres, altres activitats relacionades amb la realització de la tesi doctoral.

Aquestes propostes s'hauran d'enviar fins l'1 de març de 2017 a través del web www.grupbancsabadell.com (apartat Sociedad, secció Ayudas a la Investigación).

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
- Formulari d sol·licitud
- CV del sol·licitant
- Certificat acadèmic oficial complet dels estudis de grau, llicenciatura i màster en el seu cas
- CV abreviat del director de la recerca
- Informe del director del treball
- Memòria de l'estudi, recerca o estada que es proposa realitzar.

Més informació
 
Més informació Web convocatòria
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica