Consulta de Convocatòries

INCORPORACIO (CONTRACTACIO)
Organisme convocant CICR - Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)
Data convocatòria 01/02/2017
Fitxer Bases
Convocatòria ICREA Sènior 2017

 
Codi 3376
Destinatari Investigadors 
Temàtica Recerca 
Publicació Convocatòria
Data Límit presentació 21/03/2017
Data termini intern 13/03/2017
Data previsió resolució
Lloc de presentació  
Acrònim ICREA
Observacions La Fundació ICREA treu la convocatòria per a concedir 10 places en les següents àrees:

- Ciències experimentals i matemàtiques
- Enginyeria

Requisits :
- tenir el títol de doctor obtingut abans del 2013.
- tenir un mínim de quatre anys d'experiència internacional a nivell predoctoral i/o postdoctoral.
Només seran convidats aquells candidats molt forts amb un registre de recerca excepcional i una excel·lent capacitat de lideratge.

Durada del contracte :indefinit

L'ajut ICREA és incompatible amb qualsevol contracte permentent (encara que sigui a temps parcial) fora del sistema català.
Aquells sol·licitants que tinguin un contracte permanent dins del sistema català de recerca des de fa més de 24 mesos dins el termini de la convocatòria, no podran presentar-se com a candidats en aquesta convocatòria.

Presentació de les sol·licituds :(Consta de dos parts)
1a) El candidat haurà d'omplir el formulari en línia i adjuntar-hi la documentació que s'especifica a la convocatòria, i enviar-ho tot electrònicament a través del programa que hi ha a la pàgina web d'ICREA.

2a) A més els candidats hauran de facilitar a l'OITT (fins al 13/03/2017) ja sigui per via d'un investigador de la UdG o per compte propi, mitjançant un correu electrònic:

- l'enllaç que li haurà generat l'aplicació de la convocatòria, i a través del qual la Universitat de Girona haurà d'enviar l'expressió d'interès d'acceptació del candidat
- el document d'expressió d'interès, degudament omplert amb la informació pertinent de la unitat (grup de recerca, departament, institut,...) on es vol incorporar el candidat, a fi de que el Vicerector pugui signar el document d'expressió d'interès i enviar-lo a ICREA (abans de les 14 hores del dia 21 de març de 2017).

L'OITT s'encarregarà de fer arribar a ICREA únicament les peticions que hagin arribat al correu electrònic de la persona de contacte com a data límit fins el dia 13/03/2017.

La propera convocatòria ICREA, al 2018, s'obrirà per ajuts en la resta d'àrees (ciències de la vida i medicina, ciències socials i del comportament, humanitats).

Persona de contacte de l'OITT : Maria Oliver
 
Més informació Web ICREA
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica