Consulta de Convocatòries

PREMIS
Organisme convocant 2959 - Cortes Generales del Gobierno de España
Data convocatòria 11/01/2017
Fitxer Bases
Premis a tesis doctorals relacionades amb Dret, Ciències Polítiques i Sociologia, Economia i Periodisme

 
Codi 3375
Destinatari doctorands 
Temàtica Dret, Ciències Polítiques i Sociologia, Economia, Periodisme 
Publicació BOE núm. 27 de 1 de febrer de 2017
Data Límit presentació 16/02/2017
Data termini intern
Data previsió resolució
Lloc de presentació qualsevol oficina de correus
Acrònim  
Observacions El Congrés dels Diputats convoca quatres premis per tesis doctorals relacionades amb les competències que la Constitució i la resta de l'Ordenament jurídic atribueixen al Congrés dels Diputats, i que tracti sobre una d'aquestes àrees:

a) Dret.
b) Ciències polítiques i sociologia.
c) Economia.
d) Periodisme.

Es podran presentar a aquesta convocatòria qui hagi llegit la tesi entre l'1 d'agost de 2014 i el 31 de juliol de 2016, amb l'obtenció per unanimitat de la qualificació d'excel·lent.
Les obres hauran de ser original i estar escrites o traduïdes al castellà, i no trobar-se publicades abans de la publicació al BOE de la resolució del jurat.
Caldrà presentar-ne una còpia en paper (enquadernat) i 6 còpies en format electrònic (CD o DVD).

Només es podrà participar en una d'aquestes àrees, la qual caldrà especificar-la clarament a l'hora de presentar la sol·licitud.

Documentació:

- Certificat acadèmic especificant el títol de la tesis doctoral, director de tesi, qualificació obtinguda on s'acrediti haver obtingut la qualificació d'excel·lent per unanimitat, data de lectura i el tribunal examinador. A més caldrà adjuntar-hi la normativa específica de la universitat en matèria de lectura i qualificació de tesis doctorals.
- Resum descriptiu de la tesis d'un màxim de 3 fulls
- Dades personals i de contacte de l'autor (còpia DNI, telèfon, direcció postal i direcció electrònica)
- Instància d'acord al punt 10 de la convocatòria


Tota la documentació caldrà presentar-la a:

SECRETARÍA DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, ANÁLISIS Y PUBLICACIONES
Calle Floridablanca, s/n
Segunda planta de la ampliación I del Congreso
28071 MADRID
 
Més informació  
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica