Consulta de Convocatòries

ALTRES
Organisme convocant CAUD - Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
Data convocatòria 21/09/2016
Fitxer Bases
XI Convocatòria d'ajuts a la recerca sobre comunicació audiovisual

 
Codi 3373
Destinatari investigadors 
Temàtica comunicació audiovisual 
Publicació DOGC núm. 7224 de 11 d'octubre de 2016
Data Límit presentació 19/02/2017
Data termini intern
Data previsió resolució
Lloc de presentació Registre del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (C/ dels Vergós, 36 - 42, 08017 Barcelona)
Acrònim  
Observacions Aquests ajuts tenen com a objectiu promoure la realització de treballs d'investigació originals en matèria audiovisual elaborats des de qualsevol àrea de coneixement o disciplina.

Els ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut o subvenció atorgat al mateix projecte.

El termini per desenvolupar les recerques adjudicades és de 12 mesos a comptar del dia en què es publiqui la resolució d'adjudicació al DOGC.

La dotació màxima per ajut és de 5.000 euros bruts.

Caldrà enviar l'imprès de sol·licitud de l'ajut en el model normalitzat, juntament amb la documentació requerida (punt 5 de la convocatòria) a:

Consell de l'Audiovisual de Catalunya
Carrer dels Vergós, 36 -42
08017 Barcelona

El termini per a la presentació de sol·licituds és fins al pròxim dia 19/02/2017.

Més informació 
Més informació Web del Consell de l'Audiovisual de Catalunya
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica