Consulta de Convocatòries

MOBILITAT (ESTADES, BEQUES POSTDOC)
Organisme convocant FPDB - Fundació Privada Daniel Bravo Andreu
Data convocatòria 26/01/2017
Fitxer Bases
Beques Daniel Bravo: estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica (2017)
 
Codi 3372
Destinatari investigadors 
Temàtica investigació biomèdica 
Publicació Convocatòria
Data Límit presentació 08/03/2017
Data termini intern
Data previsió resolució 08/05/2017
Lloc de presentació per e-mail a: beques@fundaciodanielbravo.org
Acrònim FPDBA
Observacions La Fundació Privada Daniel Bravo-Andreu obre la convocatòria de tres beques per realitzar estades de recerca d'entre 1 i 9 mesos per col·laborar en projectes punters en recerca cardiovascular pediàtrica (infants i adolescents) i recerca cardiovascular (adults) en centres estrangers de prestigi nord-americans o europeus.

S'hi pot acollir el personal investigador que tingui el títol de llicenciatura, grau o equivalent o títol de doctorat, i que faci recerca en qualsevol àmbit a Catalunya.

Es requereix una carta de recomanació del centre actual (mentor) i una carta de preacceptació del centre de destinació per al projecte presentat.

Requisits dels sol·licitants: (a complir en la data de presentació de la sol·licitud)
- estar en possessió d'un títol universitari
- formar part del personal docent o investigador de les universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries de les administracions públiques a Catalunya
- Residir a Catalunya en el moment de presentar la sol·licitud
- conèixer l'idioma del país de destinació i tenir un domini elevat de l'anglès parlat i escrit
- no haver rebut amb anterioritat cap beca Daniel Bravo

La dotació de cada beca és de 3.000 euros bruts mensuals més les despeses de desplaçament. Cada beneficiari s'haurà de fer càrrec ell de l'assegurança mèdica.

Per presentar-hi sol·licitud caldrà remetre el formulari online degudament omplert, juntament amb la carta de recomanació del mentor i la carta d'acceptació del centre on es farà l'estada, al formulari online que hi haurà al web de la Fundació Daniel Bravo a partir del dia 1 de febrer (www.fundaciondanielbravo.org) abans de les 12 hores del dia 8 de març de 2017.

Si sou personal acadèmic de la UdG us heu d'acollir a la normativa interna de llicències per absència (tràmit telemàtic a través del web de la UdG).

Més informació  
Més informació Web Fundació Privada Daniel Bravo Andreu
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica