Consulta de Convocatòries

PREMIS
Organisme convocant 2940 - Agència Catalana de Joventut
Data convocatòria 16/12/2016
Fitxer Bases
Premi Joventut per a l'any 2016
 
Codi 3368
Destinatari general 
Temàtica joventut 
Publicació DOGC núm. 7276 de 29/12/2016
Data Límit presentació 28/02/2017
Data termini intern
Data previsió resolució 27/08/2017
Lloc de presentació telemàtic i en paper al registre de l'AGAUR
Acrònim PJOVE
Observacions L'objecte d'aquest premi és premiar un treball o projecte final de carrera, tesi de llicenciatura, treball final de màster, treball de recerca del DEA o tesi doctoral dins l'àmbit de les ciències socials i humanitats que analitzi la realitat juvenil actual de Catalunya des d'una perspectiva general o sobre algun dels seus aspectes, preferentment sobre joves de 16 a 29 anys.

Els treballs han d'haver finalitzat com a màxim dos anys abans de la publicació d'aquesta convocatòria.

La dotació del premi és de 2.000 euros.

Caldrà presentar sol·licitud d'acord als models normalitzats

Caldrà adjuntar a la sol·licitud la documentació pertinent que s'indica al punt 5 de la convocatòria.


Persona de contacte: Laura Parellada  
Més informació web AGAUR
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica