Consulta de Convocatòries

AJUTS COMPLEMENTARIS
Organisme convocant DARP - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya
Data convocatòria 29/12/2016
Fitxer Bases
Ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica, any 2017 
Codi 3362
Destinatari Professors i/o investigadors 
Temàtica General 
Publicació DOGC 02/01/2017
Data Límit presentació 02/02/2017
Data termini intern 27/01/2017
Data previsió resolució
Lloc de presentació Registre UdG dins el termini intern
Acrònim DARP
Observacions L'objecte d'aquesta convocatòria és atorgar ajuts que contribueixin a generar el coneixement necessari per desenvolupar tècniques de producció agroalimentària ecològica, d'acord amb el que estableix el Reglament (CE) 834/2007 del Consell, de 28 de juny de 2007, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CEE) 2092/91, que afavoreixin la reconversió i que aportin garanties als operadors que duen a terme aquest tipus de produccions a Catalunya

Tots els projectes s’han d’adequar obligatòriament a un dels àmbits específics en matèria de producció agroalimentària ecològica que s’enumeren a continuació:
Àmbit 1. Sanitat vegetal i animal.
Àmbit 2. Gestió del sòl, adobament i fertilització i pràctiques de conreu.
Àmbit 3. Maneig de la vegetació espontània en les zones de conreu.
Àmbit 4. Alimentació, instal·lacions i pràctiques pecuàries.
Àmbit 5. Selecció i millora de varietats adaptades al sistema de producció agrària ecològica, especialment de varietats locals de Catalunya.
Àmbit 6. Qualitat diferencial dels aliments ecològics

Tots els projectes s’han de basar en uns dels següents sectors: conreus herbacis extensius, horticultura, fructicultura, vinya, producció de llet, avicultura, porcí o elaboració d'aliments per a consum humà.

La dotació econòmica de cada projecte serà de màxim 15.000 €. Els projectes han d'implementar-se en el període d'un any, comptador a partir de la data de finalització del termini d'acceptació de l'ajut.

Els impresos estan disponibles a la pàgina web del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Còpies
Original + 1 còpia

Convocatòria
Document

Termini i lloc de presentació
27/01/2017 - Registre UdG

Formularis i més informació
Web del DARP

Persona de contacte OITT
Iolanda Homs (recercaoitt@udg.edu
Més informació Web DARP
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica