Consulta de Convocatòries

MOBILITAT (ESTADES, BEQUES POSTDOC)
Organisme convocant MECD - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD)
Data convocatòria 22/12/2016
Fitxer Bases
estades breus FPU a Espanya i a l'estranger

 
Codi 3360
Destinatari Beneficiaris d'un ajut FPU  
Temàtica Global 
Publicació Convocatòria
Data Límit presentació 30/01/2017
Data termini intern 24/01/2017
Data previsió resolució
Lloc de presentació telemàtic a la Seu electrònica del MECD (fins a les 14 hores del 30/01/2017)
Acrònim FPU
Observacions L'objectiu d'aquesta convocatòria és facilitar la realització d'estades breus per tal de millorar la formació del beneficiaris FPU.

Durada de l'estada: mínima de dos mesos i màxima de tres.

Període : entre l'1 d'abril de 2017 i el 31 de desembre de 2017.


Requisits dels sol·licitants: (article 16 i 19 de la convocatòria)
- Ser beneficiari/a FPU en actiu, i no haver gaudit estades breus o trasllat temporal per un període superior a 9 mesos. A més entre la fi d'una estada breu o trasllat temporal i l'inici de la següent hi ha d'haver un mínim de 6 mesos de distància.
- No es pot fer cap estada breu dins els 6 últims mesos de contracte (excepte si ja s'ha presentat la tesi i s'ha acreditat al MECD, d'acord a l'article 16.5 de la convocatòria).
- Haver gaudit un mínim de 9 mesos com a beneficiari/a d'un ajut FPU o beca similar (dins el termini per a sol·licitar l'estada breu FPU)

Procediment per presentar la sol·licitud :

S'ha d'omplir la sol·licitud a través de l'aplicació telemàtica disponible a la Seu Electrònica de la web del Ministeri i s'hi haurà d'adjuntar els documents electrònics següents:

- Memòria Justificativa amb el vist i plau del director de tesi
- Acreditació de l'acceptació del centre receptor
- Acceptació del centre d'adscripció

(Per tal de tramitar-ne la signatura del Vicerector caldrà que ens el feu arribar degudament omplert per e-mail, com a molt tard fins al 24 de gener. Un cop signat us avisarem perquè el passeu a recollir a l'OITT).

S'haurà de tramitar i signar la sol·licitud i la pertinent documentació de forma electrònica, tal i com s'indica a l'article 4 de la convocatòria.

Per tal de poder realitzar millor les gestions de la convocatòria agrairíem ens féssiu arribar còpia de la sol·licitud.

Com a personal acadèmic de la UdG us heu d'acollir a la normativa interna de llicències per estudi.

Persona de contacte a l'OITT : Maria Oliver
 
Més informació Web Ministeri d'Educació, Cultura i Esports
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica