Consulta de Convocatòries

PREMIS
Organisme convocant CEPC - Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
Data convocatòria 22/09/2016
Fitxer Bases
Premi 'Luis Díez del Corral' per a tesis doctorals en història de les idees i de les formes polítiques, teoria política normativa i filosofia política
 
Codi 3351
Destinatari  
Temàtica  
Publicació BOE núm. 238 de 1 d'octubre de 2016
Data Límit presentació 20/01/2019
Data termini intern
Data previsió resolució 30/03/2017
Lloc de presentació Registre General del CEPC, Plaza de la Marina Española, 9, Madrid (28071)
Acrònim CEPC
Observacions El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) té com a objectiu el promoure i divulgar estudis i recerques de les disciplines de les Ciències Socials i del Dret Públic, en especial en l'àrea de Ciència Política.
Per això convoca el premi 'Luis Díez del Corral' per tesis doctorals en història de les idees i les formes polítiques, teoria política normativa i filosofia política.

El premi de 3.000 euros s'atorgarà a la millor tesi que hagi estat presentada per a l'obtenció del grau de doctor entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2016, llegida i qualificada d'excel·lent Cum Laude a qualsevol universitat espanyola o estrangera els títols de la qual siguin reconeguts i vàlids dins l'ordenament jurídic espanyol.

Documentació:
- Sol·licitud dirigida al Director del CEPC (model normalitzat, annex I)
- 4 exemplars de la tesi doctoral
- 1 exemplar de la tesi en suport electrònic (pen drive o CD ROM)
- Certificació acadèmica (original o compulsada) amb la següent informació:
títol de la tesi doctoral / director-a / Qualificació obtinguda, on se'n faci menció de ser la màxima nota concedida per la seva universitat / data de lectura / composició del tribunal de la tesi / CV (màxim 4 fulls) / resum de la tesi doctoral

Més informació  
Més informació Convocatòria
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica