Consulta de Convocatòries

BEQUES FORA DE LA UDG
Organisme convocant INES - Instituto Nacional de Estadística (INE)
Data convocatòria 06/10/2016
Fitxer Bases
Beques de postgrau en estadística a l'INE (Instituto Nacional de Estadística)
 
Codi 3346
Destinatari  
Temàtica estadística 
Publicació Convocatòria
Data Límit presentació 07/11/2016
Data termini intern
Data previsió resolució
Lloc de presentació paper (Registre General del Instituto Nacional de Estadística, C/ Estébanez Calderón, nº 2 (planta baja), 28020 MADRID, o telemàtic (seu electrònica)
Acrònim  
Observacions L'Instituto Nacional de Estadística (INE) convoca 15 beques amb la finalitat de fomentar i promocionar la recerca estadística, el desenvolupament e implantació de processos estadístics, mitjançant la formació de postgraduats.

Les beques tindran una durada màxima de 12 mesos, iniciant-se posteriorment a la resolució de concessió i finalitzant el dia 31 de desembre de 2017.
Cada beca tundra una retribució de 898,43 euros bruts mensuals.
Els requisits a complir per part dels sol·licitants es troben detallats al punt quart de la convocatòria.

La documentació a presentar juntament amb la sol·licitud es troba detallada al punt 5.5 de la convocatòria.

Més informació  
Més informació web INE
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica