Consulta de Convocatòries

PREMIS
Organisme convocant COES - Consejo Económico y Social
Data convocatòria 11/07/2016
Fitxer Bases
Premis d'investigació del 'Consejo Económico y Social' 
Codi 3344
Destinatari investigadors 
Temàtica  
Publicació Bases
Data Límit presentació 30/11/2016
Data termini intern
Data previsió resolució 28/02/2017
Lloc de presentació Seu 'Consejo Económico y Social': Plaza de la Paz, 9 - 1º, 33006 OVIEDO
Acrònim  
Observacions Podran participar en aquests premis aquells investigadors o equips d'investigadors (sota la direcció d'un coordinador o investigador principal) que tractin algun tema de caràcter econòmic, social o laboral.

Els treballs han de ser originals e inèdits, així com estar redactats en castellà.

Documentació a presentar:
- model normalitzat de sol·licitud
- tres còpies en paper del treball, el qual haurà de tenir un mínim de 50 fulls (doble espai mida 12, DIN A4 en doble cara)
- una còpia electrònica en format Word

Caldrà enviar-ho tot dins un sobre tancat on només hi figuri el títol del treball i el pseudònim de l'autor.

Més informació  
Més informació  
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica