Consulta de Convocatòries

ALTRES
Organisme convocant CDJU - Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
Data convocatòria 01/09/2016
Fitxer Bases
Beques per a la recerca, estudis i anàlisis en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'Administració de justícia, el dret civil català i l'ordenament jurídic, durant l'any 2017
 
Codi 3340
Destinatari Professors i/o investigadors 
Temàtica Humanístic i Social 
Publicació DOGC Núm. 7205 14/09/2016
Data Límit presentació 14/10/2016
Data termini intern
Data previsió resolució 20/12/2016
Lloc de presentació Sol.licitud electrònica (en línia)
Acrònim DretCivilCatala
Observacions Ajuts per estimular els projectes de recerca, estudis i anàlisis en els àmbits de l'execució penal, la medicació penal, l'atenció a la víctima, l'Administració de justícia, el dret civil català i l'ordenament jurídic.

Podran accedir a la Modalitat B el professorat universitari. En aquesta modalitat s'atorgaran un màxim de 10 beques (5 als treballs relatius a l'àmbit de l'execució penal, la mediació penal i l'atenció a la víctima, i 5 per als treballs relatius als àmbits de l'Administració de justícia i el dret civil català i l'ordenament jurídic català). La dotació màxima per aquesta modalitat és de 50.000 €
El període d'execució se circumscriu a l'any 2017.

Termini i lloc de presentació
14/10/2016 a les 14:00h - Sol.licitud electrònica (en línia)

Convocatòria
Document

Més informació
Pàgina web Tràmits Generalitat de Catalunya  
Més informació Web Departament de Justícia
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica