Consulta de Convocatòries

MOBILITAT (ESTADES, BEQUES POSTDOC)
Organisme convocant MECO - Ministerio de Economía y Competitividad
Data convocatòria 22/08/2016
Fitxer Bases
Ajuts de mobilitat predoctoral per la realització d'estades breus en centres I+D durant l'any 2017 (FPI) 
Codi 3337
Destinatari Becaris FPI 
Temàtica Global 
Publicació Convocatòria
Data Límit presentació 19/09/2016
Data termini intern 19/09/2016
Data previsió resolució 05/03/2017
Lloc de presentació Registre UdG dins el termini intern
Acrònim FPI
Observacions Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts el personal investigador en formació (FPI) de les convocatòries 2013 i 2014, així com també els investigadors en formació de convocatòries anteriors sempre i quan encara tinguin vigent el seu ajut en el moment de realitzar l'estada.

L'estada s'haurà de realitzar durant l'any 2017 i dins el període de vigència del seu ajut predoctoral. Es podrà sol·licitar per un mínim de 2 mesos i un màxim de 4 mesos.

La sol·licitud té dos fases:

Termini de sol·licitud de l'ajut per part dels investigadors:
Del 06/09/2016 al 19/09/2016 (15 hores)

Termini de sol·licitud de l'ajut per part dels centres:
Del 06/09/2016 al 22/09/2016 (15 hores)

Procediment per a presentar la sol·licitud :
Cada investigador que vulgui demanar una estada breu haurà d'omplir telemàticament la sol·licitud i adjuntar-hi la documentació que s'indica al punt 6 de l'article 8,validar i finalment tancar la sol·licitud.
S'haurà de signar el resguard generat per l'aplicació, i juntament amb una còpia de la carta d'acceptació del centre receptor (o un e-mail d'acceptació de l'estada) a on hi constin les dates de l'estada sol·licitada, es presentarà a qualsevol registre de la UdG fins al dia 19/09/2016.

Accés a l'aplicació telemàtica

Posteriorment la Universitat de Girona tramitarà la sol•licitud institucional definitiva al Ministeri. Únicament hi inclourà aquells sol•licitants que ens facin arribar la documentació indicada i hagin tancat la seva petició d’estada a l'aplicació telemàtica, dins les 15 hores del dia 19/09/2016.

Com a personal acadèmic de la UdG us heu d'acollir a la normativa interna de llicències per estudi

Persona de contacte OITT : Maria Oliver
 
Més informació Web del MINECO
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica