Consulta de Convocatòries

AJUTS A GRUPS I XARXES
Organisme convocant VUDG - Universitat de Girona (UdG)
Data convocatòria 07/11/2016
Fitxer Bases
Convocatòria pública del programa de foment de la Transferència TRANSFERUdG2016 a la Universitat de Girona
Codi 3348
Destinatari Professors i/o investigadors 
Temàtica GLOBAL 
Publicació Altres 08/11/2016
Data Límit presentació 22/11/2016
Data termini intern 22/11/2016
Data previsió resolució 22/12/2016
Lloc de presentació Registre UdG dins el termini intern
Acrònim TRANSFERUdG2016
Observacions Publicada a la seu electrònica de la UdG la resolució del rector per la qual s'aprova la convocatòria pública del programa de foment de la Transferència TRANSFERUdG2016 a la Universitat de Girona. Posteriorment també s'ha publicat una modificació de la resolució.

Podeu consultar el text íntegre de la convocatòria aquí i de la modificació aquí

Còpies
Presentar sol.licitud original al registre

Termini i lloc de presentació
22/11/2016 - Registre UdG

Persona de contacte
Teresa Roura (teresa.roura@udg.edu)  
Més informació  
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica