Consulta de Convocatòries

ALTRES
Organisme convocant EMPR - Ministerio de la Presidencia
Data convocatòria 08/07/2016
Fitxer Bases
Ajuts de formació i recerca en matèries d'interès del Centre d'Investigacions Sociològiques  
Codi 3333
Destinatari Investigadors 
Temàtica  
Publicació convocatòria
Data Límit presentació 06/08/2016
Data termini intern
Data previsió resolució 05/11/2016
Lloc de presentació per correu postal o telemàtic (si es disposa de signatura vàlida)
Acrònim  
Observacions El Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) convoca 10 ajuts per la formació i recerca en matèries del seu interès.

Vuit d'aquests ajuts seran per a l'explotació de les dades del CIS (3 en modalitat d'ajut individual, i 5 per equips). Els altres dos ajuts seran per a la finalització de tesis doctorals.

Els requisits i el procediment de presentació de les sol·licituds es troben recollits en els punts segon i tercer de la convocatòria.

Més informació
 
Més informació Web CIS
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica