Consulta de Convocatòries

PREMIS
Organisme convocant FPTA - Fundación Privada TALITA
Data convocatòria 29/02/2016
Fitxer Bases
Premi ANNA BONOMI - TALITA 2016
 
Codi 3349
Destinatari  
Temàtica humanístic i social 
Publicació Convocatòria modificada
Data Límit presentació 30/11/2016
Data termini intern
Data previsió resolució 12/12/2016
Lloc de presentació paper i correu electrònic
Acrònim  
Observacions Aquesta convocatòria del Premi Anna Bonomi 2016 està destinada a promoure la investigació, desenvolupament e implantació de programes que ajudin a la millora qualitativa de l'educació i atenció a persones diverses en diferents àmbits del seu desenvolupament personal.

Per això el tema del premi és: 'Acciones para promover la autodeterminación, en casa y en la escuela, de niños y jóvenes con discapacidad intelectual'.

Podran optar a aquest premi aquells treballs realitzats abans del 31 de gener de 2016.

Aquests treballs s'hauran de presentar per triplicat, on hi figuri el nom, cognoms y firma de l'autor. Hauran d'estar escrits en Word, DIN A4, a doble espai i a doble cara.
Caldrà adjuntar-hi també una còpia en suport electrònic, així com tramitar-ne una còpia també per correu electrònic (info@fundaciontalita.org).
L'extensió mínima és de 50 pàgines i la màxima de 150.

Els treballs hauran d'estar presentats abans del dia 30 de novembre de 2016, i dirigits a:

Fundación Privada TALITA- Secretaría del Premio 'Anna Bonomi-Talita'
C/ Santaló núm. 10, 2n, 1a
08021 Barcelona


La resolució del jurat es farà pública abans del 12 de desembre de 2016.

Més informació  
Més informació DOGC núm. 7144 de 10 de novembre de 2016
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica