Consulta de Convocatòries

AJUTS COMPLEMENTARIS
Organisme convocant FECY - Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia, FECYT
Data convocatòria 26/07/2016
Fitxer Bases
Convocatòria d'ajuts per al foment de la Cultura Científica, Tecnològica i de la Innovació 2016 (FECYT).
 
Codi 3335
Destinatari Professors i/o investigadors 
Temàtica Global 
Publicació Altres 26/07/2016
Data Límit presentació 05/10/2016
Data termini intern
Data previsió resolució
Lloc de presentació Presentació telemàtica
Acrònim FECYT
Observacions Les línies d'actuació objecte d’aquesta convocatòria són:
    1) Cultura científica, tecnològica i de la innovació
    2) Creativitat i vocacions científiques
    3) Xarxes de comunicació i divulgació de la ciència i la innovació
IMPORTANT: per a la modalitat 3.1 'Xarxa d'unitats de Cultura Científica i de la Innovació' és farà una petició institucional des del Vicerectorat, per tant, en aquesta modalitat no es poden presentar sol.licituds individuals.

Els projectes s'hauran d'executar en el termini màxim d'un any natural del 01/01/2017 al 31/12/2017. Es finançarà com a màxim el 60% del pressupost total del projecte, amb el límit de 150.000 € per sol.licitud.

Les sol.licituds s’han d’omplir telemàticament, mitjançant l’aplicació informàtica disponible a www.convocatoria.fecyt.es. Per accedir al sistema electrònic de participació caldrà prèviament donar-se d'alta en el Registre de Sol.licitants de la FECYT.

NOTA: Les persones interessades en presentar una sol.licitud s'hauran d'adreçar prèviament a l'Unitat de Comunicació Científica per optimitzar i fer compatibles totes les propostes de la UdG (duplicitats en temàtiques, espais, dates, etcètera).

Còpies
fer arribar una còpia de la sol.licitud a l'OITT (per correu intern o correu electrònic)

Convocatòria
Document

Termini i lloc de presentació
05/10/2016 a les 13:00 h - Presentació on-line

Formularis i més informació
Web del FECYT

Contacte UdG
Unitat de Comunicació de la Recerca  
Més informació Web FECYT
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica