Consulta de Convocatòries

BEQUES FORA DE LA UDG
Organisme convocant MICD - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Data convocatòria 12/05/2016
Fitxer Bases
Beca per la formació e investigació al Museo del Prado en l'àmbit de la restauració  
Codi 3332
Destinatari Investigadors 
Temàtica  
Publicació convocatòria
Data Límit presentació 03/08/2016
Data termini intern
Data previsió resolució 15/01/2017
Lloc de presentació per correu postal: Registre del Museo del Prado, calle Ruiz de Alarcón, núm. 23, 28014 Madrid
Acrònim  
Observacions Beca per ajudar a la formació d'especialistes i fomentar la recerca en l'àrea de restauració del Museo del Prado, en l'especialitat de pintura.
La durada de la beca és de 10 mesos I té una dotació total de 15.000 euros bruts.

Aquesta beca és incompatible amb qualsevol altra beca, ajut o percepció monetària.

Els requisits generals i específics per a presentar-hi sol·licitud, així com la documentació requerida està recollit en els punts quart, cinquè i sisè de la convocatòria.
 
Més informació  
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica