Consulta de Convocatòries

PROJECTES
Organisme convocant DGRI - Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya
Data convocatòria 02/06/2016
Fitxer Bases
Ajuts per projectes de recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa. Convocatòria 2016
 
Codi 3327
Destinatari investigadors, grups de recerca 
Temàtica diversitat religiosa 
Publicació Convocatòria
Data Límit presentació 08/07/2016
Data termini intern
Data previsió resolució 07/01/2017
Lloc de presentació telemàtic
Acrònim RELIG
Observacions L'objectiu d'aquesta convocatòria és atorgar ajuts a projectes de recerca originals i inèdits en matèria de diversitat religiosa, que permetin obtenir resultats científics i propostes d'intervenció aplicables en aquest àmbit.
Els projectes proposats no han d'haver rebut cap finançament de la Generalitat de Catalunya o d'altres administracions o entitats publiques o privades, i ha de crear un nou coneixement que tingui aplicabilitat i impacte en la societat catalana.

L'execució del projecte correspon a un equip de recerca, format per un mínim de 4 investigadors, dels quals 2 han de ser doctors, i com a mínim dos han de tenir dedicació completa i estar vinculades estatutàriament o contractualment a la plantilla universitària o del centre de recerca.
Una d'aquestes persones haurà de ser l'investigador responsable del projecte i de la sol·licitud de l'ajut.

Els treballs hauran de tractar algun dels temes especificats al punt 5.1 de la convocatòria.
Queden excloses d'aquesta convocatòria les tesis doctorals, així com l'organització i realització de cursos, seminaris o congressos.


Les sol·licituds s'ompliran i tramitaran electrònicament a través de Tràmits Gencat.
Cada sol·licitud està composta per un formulari i un annex.

L'import econòmic d'aquest ajut és d'entre 6.000 euros i 9.000 euros.


La sol.licitud s'ha de presentar telemàticament, no obstant i per tal de tenir actualitzats els nostres arxius, us agrairem que ens feu arribar una còpia de la sol.licitud a l'OITT ( a recercaoitt@udg.edu).

Persona de contacte OITT: Maria Oliver
 
Més informació web AGAUR
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica