Consulta de Convocatòries

PROJECTES
Organisme convocant 2987 - Obra Social 'La Caixa'
Data convocatòria 06/06/2016
Fitxer Bases
Convocatòria d'ajuts a la recerca RecerCaixa 2016 
Codi 3326
Destinatari Professors i/o investigadors 
Temàtica Ciències Socials i les Humanitats 
Publicació Altres 06/06/2016
Data Límit presentació 17/07/2016
Data termini intern
Data previsió resolució 15/01/2017
Lloc de presentació Telemàtica (fins el 17 de juliol a les 24h)
Acrònim RecerCaixa
Observacions L'objecte de la convocatòria és impulsar la recerca científica d'excel.lència i apropar la ciència a la societat. Només es podran presentar projectes que tinguin vinculació amb els temes detallats en l'annex 1 de les bases. En tots els àmbits, els projectes han de tenir vocació transformadora, entesa com la voluntat que els potencials beneficis arribin als ciutadans.

L'investigador responsable ha de ser doctor, amb contracte estable a la universitat amb data de finalització posterior a la data de fi del projecte. No es podran presentar com a investigadors principals aquells que liderin un projecte seleccionat en alguna de les dues darreres convocatòries RecerCaixa. Cada investigador només podrà participar en un sol projecte.

Els projectes s'iniciaran entre el gener i el març del 2017, i es duran a terme en els dos anys següents (excepcionalment podran tenir una durada de 3 anys).

Presentació de sol.licituds: es presentarà en línia a través del portal web de RecerCaixa.

El finançament màxim que pot rebre un projecte és de 100.000 € (inclòs el canon institucional que és un 21%).

IMPORTANT: la sol.licitud únicament s'ha de presentar telemàticament, no obstant i per tal de tenir actualitzats els nostres arxius, us agrairem que ens feu arribar una còpia de la sol.licitud a l'OITT (en paper o digitalment a recercaoitt@udg.edu).

Còpies
Enviar còpia de la sol.licitud per correu electrònic a recercaoitt@udg.edu

Termini i lloc de presentació
17/07/2016 - Presentació telemàtica

Convocatòria
Document

Més informació
Pàgina web RecerCaixa

Persona de contacte OITT
Maria Subirós (recercaoitt@udg.edu)  
Més informació Web Programa RecerCaixa
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica