Consulta de Convocatòries

AJUTS A GRUPS I XARXES
Organisme convocant MECO - Ministerio de Economía y Competitividad
Data convocatòria 31/05/2016
Fitxer Bases
Accions de dinamització 'Xarxes d'Excel.lència' 2016
Codi 3325
Destinatari Professors i/o investigadors 
Temàtica GLOBAL 
Publicació BOE Anunci 06/06/2016
Data Límit presentació 13/07/2016
Data termini intern 07/07/2016
Data previsió resolució 29/12/2016
Lloc de presentació Registre UdG dins el termini intern
Acrònim Xarxes Excel.lè
Observacions Amb el finançament de les xarxes d'Excel.lència es pretén que els grups participants puguin planificar activitats conjuntes futures i/o consolidar resultats d'activitats d'I+D+i anteriors.

L'import de l'ajut no podrà superar els 150.000€. Les ajudes estaran destinades a finançar despeses de personal, despeses d'organització i assistència a activitats científico-tècniques de la xarxa i altres despeses relacionades amb el desenvolupament i execució de les activitats per a les que hagin estat concedides.

S'estipulen tres tipus de xarxes (veure tipologia i característiques a l'article 10 de la convocatòria):
    a) Xarxes Temàtiques
    b) Xarxes CONSOLIDER
    c) Xarxes Estratègiques
El termini d'execució de les xarxes serà de dos anys i la data d'inici no podrà ser anterior a l'1 de gener de 2016.

Els requisits específics de l'investigador principal i de l'equip els podeu consultar a l'article 11 i 12 de la convocatòria.

Còpies
Original

Termini i lloc de presentació
07/07/2016 - Registre UdG

Convocatòria
Document

Més informació
Pàgina web MINECO

Persona de contacte
Maria Subirós (recercaoitt@udg.edu)  
Més informació Web Ministerio de Economia y Competitividad
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica