Consulta de Convocatòries

AJUTS PER A PUBLICACIONS (TESIS, TREBALLS,...)
Organisme convocant AGAU - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Data convocatòria 12/05/2016
Fitxer Bases
Convocatòria d'ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT-DGR 2016)

 
Codi 3321
Destinatari doctorands 
Temàtica Global 
Publicació DOGC núm. 7125 de 23 de maig de 2016
Data Límit presentació 04/07/2016
Data termini intern
Data previsió resolució 23/11/2016
Lloc de presentació telemàtic
Acrònim TDCAT-DGR
Observacions L'AGAUR atorga ajuts per a tesis doctorals en català que s'hagin defensat durant l'any 2015, destinats a contribuir les despeses i taxes administratives associades amb la finalització de la tesi doctoral i amb el tràmit d'obtenció del títol de doctor/a.

S'entén com a tesi doctoral en català aquella que es pugui incloure en algun dels supòsits següents:

a) Tesis íntegrament escrites en català
b) Tesis desenvolupades amb l'obtenció del títol de doctor/a amb menció europea i que estiguin escrites en català i una altra llengua oficial de la Unió Europea
c) Tesis estructurades com a compendi de publicacions on les parts o els capítols que no siguin publicacions estiguin escrites en català.

Es podran beneficiar d'aquests ajuts els/les sol·licitants que hagin obtingut el títol de doctor/a durant l'any 2015 a una universitat del sistema universitari de Catalunya o fora de l'estat espanyol, i que hagin escrit la tesi doctoral en català d'acord a algun dels punts anteriors.
La resta d'obligación estan descrites en el punt 2.3 de la convocatòria.

La sol·licitud s'ha d'omplir per via electrònica a través de la pàgina de l'AGAUR.

L'import de l'ajut serà com a màxim de 500€.

Com a requisit addicional caldrà que les tesis sol·licitants d'aquest ajut s'hagin incorporat al dipòsit de tesis doctorals en xarxa (TdX), gestionat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) abans del 31 de desembre de 2016.


Persona de contacte AGAUR: Laura Parellada  
Més informació Web AGAUR
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica