Consulta de Convocatòries

PREMIS
Organisme convocant MHAP - Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Data convocatòria 22/04/2016
Fitxer Bases
Premi a tesis doctorals de l'Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) 2016

 
Codi 3316
Destinatari doctorands 
Temàtica administració pública 
Publicació convocatòria
Data Límit presentació 15/07/2016
Data termini intern
Data previsió resolució 13/11/2016
Lloc de presentació telemàtic / presencial /qualsevol oficina de correus
Acrònim  
Observacions L'Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) convoca un premi per una tesi doctoral que tracti (des d'una perspectiva de les ciències socials i jurídiques) la tendència de reforma de l'Administració Pública.

Requisits dels sol·licitants:
- tenir nacionalitat espanyola o d'algun país membre de la Unió Europea
- haver defensat la tesis doctoral entre l'1 de gener de 2015 i el 30 de juny de 2016
- haver obtingut la qualificació de 'cum laude' en una universitat espanyola
- la tesis ha d'estar escrita en alguna de les llengües oficials a l'estat, i ser inèdita fins al moment de la publicació de la resolució de l'ajut

Les sol·licituds es poden tramitar tant de forma telemàtica (únicament si es disposa de DNI electrònic o qualsevol certificat electrònic reconegut), presencialment o per correu postal amb el segell on hi consti la data de tramesa de la documentació.
S'haurà d'adreçar al Director del INAP i enviar-les a:

Registro General del INAP
Calle Atocha, 106
28012 MADRID


La documentació que cal presentar es troba detallada al punt cinquè de la convocatòria.

Més informació  
Més informació web INAP
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica