Consulta de Convocatòries

PROJECTES
Organisme convocant FARE - Fundación Ramón Areces
Data convocatòria 01/05/2016
Fitxer Bases
XVIII Concurs Nacional per a l'adjudicació d'Ajudes a la Recerca en Ciències de la Vida i de la Matèria 
Codi 3314
Destinatari Professors i/o investigadors 
Temàtica GLOBAL 
Publicació Altres 01/05/2016
Data Límit presentació 31/05/2016
Data termini intern
Data previsió resolució
Lloc de presentació Presentació telemàtica
Acrònim FUND ARECES
Observacions Els temes objecte d'aquesta convocatòria els trobareu a la Base Primera. Es donarà prioritat a les sol.licituds presentades per responsables principals joves que no disposin de grans recursos.

No podran concórrer a aquesta convocatòria aquells grups que estiguin gaudint o hagin gaudit d'una ajuda de la mateixa fundació en els últims 4 anys.

La quantitat màxima sol.licitada no podrà excedir dels 160.000 € per 3 anys (penseu que heu d'incloure el 21% de cànon en l'import sol.licitat).

La sol.licitud es presentarà on-line a través de la pàgina web de la Fundació.
Les persones interessades a presentar sol.licitud, poseu-vos en contacte amb l'OITT per expedir-vos el document que acrediti l'acceptació de la UdG.

Còpies
Fer arribar una còpia a l'OITT (recercaoitt@udg.edu)

Convocatòria
Document

Formularis i més informació
Web de la Fundació Ramon Areces

Persona de contacte OITT
Maria Subirós (recercaoitt@udg.edu
Més informació Pàgina web de la Fundació Ramon Areces
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica