Consulta de Convocatòries

AJUTS A GRUPS I XARXES
Organisme convocant ISCA - Instituto de Salud Carlos III
Data convocatòria 28/03/2016
Fitxer Bases
Xarxes Temàtiques de Recerca Cooperativa en Salut (RETICS)
 
Codi 3309
Destinatari Professors i/o investigadors 
Temàtica Salut 
Publicació BOE 01/04/2016
Data Límit presentació 05/05/2016
Data termini intern 29/04/2016
Data previsió resolució 05/11/2016
Lloc de presentació Registre UdG dins el termini intern
Acrònim RETICS
Observacions L'objecte de la convocatòria és la concessió d'ajudes per a la creació i configuració de Xarxes Temàtiques de Recerca Cooperativa en Salut (RETICS) en àmbits d'actuació específics. Es pretén potenciar la coordinació del teixit investigador en l'àmbit del SNS i fomentar la col.laboració entre grups de recerca, orientant la seva activitat investigadora cap a objectius comuns que permetin l'obtenció de resultats que es puguin traslladar a la població.

La duració de l'actuació serà de 5 anys i hauran d'estar constituïdes per un mínim de 6 grups de recerca per programa. Cada grup haurà de comptar amb un mínim de 4 investigadors. Cada investigador podrà participar en una única proposta i en un únic grup investigador.

Cada grup haurà de presentar un formulari de sol.licitud. Les sol·licituds s’hauran d’omplir amb l’aplicació informàtica de la pàgina web del ISCIII . Si accediu a la presentació de sol.licituds 'Sense certificat', un cop generada la sol.licitud definitiva, haureu d'imprimir les pàgines preceptives, signar i presentar-la a qualsevol registre de l'UdG dins el termini intern. Si hi accediu 'Amb certificat', la presentació de la sol.licitud serà íntegrament telemàtica i ens haureu d'avisar per a la signatura digital del representant legal dins el termini oficial (posteriorment ens haureu de fer arribar els originals a l'OITT).

Atenció: el formulari, el CVN de l'IP i la memòria no són esmenables, per tant és molt important presentar-los d'acord amb el model facilitat per l'ISCIII perquè la sol.licitud no quedi exclosa.

Còpies
Original + 1 còpia

Convocatòria
Document

Formularis i més informació
Web de l'ISCIII

Persona de contacte OITT
Maria Subirós (recercaoitt@udg.edu
Més informació Web ISCIII
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica