Consulta de Convocatòries

INCORPORACIO (CONTRACTACIO)
Organisme convocant ISCA - Instituto de Salud Carlos III
Data convocatòria 28/03/2016
Fitxer Bases
Ajuts per contractació Rio Hortega
 
Codi 3306
Destinatari Professionals que tinguin superada la Formació Sanitaria Especialitzada 
Temàtica  
Publicació BOE número 79 de 1 d'abril de 2016
Data Límit presentació 05/05/2016
Data termini intern 29/04/2016
Data previsió resolució
Lloc de presentació  
Acrònim  
Observacions
L'objectiu de la convocatòria és la contractació de professionals que tinguin superada la Formació Sanitària Especialitzada (FSE), per tal de desenvolupar un pla de formació e investigació en ciències i tecnologies de la salut.

Requisits del candidat
- No haver gaudit anteriorment de cap ajut 'Rio Hortega'
- Estar en posessió del títol oficial d'especialitat mèdica (MIR), Farmaceutica (FIR), o del certificat oficial d'especialitat en Biologia (BIR), Química (QUIR), Bioquímica, Psicologia (PIR), Infermeria o Radiofísica Hospitalaria.
- Haver finalitzat el programa FSE durant l'any 2011 o en data posterior, inclosos els que el finalitzin al llarg del 2016 (sempre i quan sigui en data anterior a la data que s'estableixi per la finalització del termini per presentar al·legacions a la resolució provisional de concessió).

Durada
La durada de l'ajut és de 2 anys.

Dotació
La dotació econòmica a càrrec del ISCIII serà de 20.600€ anuals per professionals amb FSE d'infermeria i de 26.866€ anuals per la resta en concepte de retribució bruta salarial, distribuïts en 14 pagues.
La quota de la seguretat social i altres despeses de contractació que es puguin derivar aniran a càrrec del grup sol·licitant que haurà de presentar dins el termini intern l'imprès de cofinançament.

Presentació de la sol·licitud
Les sol·licituds s'hauran d'omplir amb l'aplicació informàtica de la pàgina web del ISCIII. Si accediu a la presentació de sol·licituds 'sense certificat', un cop generada la sol·licitud definitiva, haureu d'imprimir les pàgines preceptives, signar i presentar-la a qualsevol registre de la UdG dins el termini intern, juntament amb la documentació no normalitzada.
Si hi accediu 'amb certificat', la presentació de la sol·licitud serà integrament telemàtica i ens haureu d'avisar per a la signatura digital del representant legal dins el termini oficial (posteriorment ens haureu de fer arribar els originals a l'OITT).

Per a més informació consultar la Web de l'ISCIII

Persona de contacte a l'OITT: Maria Oliver 
Més informació web Instituto Carlos III
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica