Consulta de Convocatòries

INCORPORACIO (CONTRACTACIO)
Organisme convocant CICR - Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)
Data convocatòria 30/03/2016
Fitxer Bases
Convocatòria ICREA Sènior 2016

 
Codi 3305
Destinatari Investigadors 
Temàtica Recerca 
Publicació Convocatòria
Data Límit presentació 26/04/2016
Data termini intern 20/04/2016
Data previsió resolució
Lloc de presentació  
Acrònim ICREA
Observacions La Fundació ICREA treu la convocatòria per a concedir 10 places en les següents àrees:

- humanitats
- vida i ciències mèdiques
- ciències socials i del comportament

Requisits :
- tenir el títol de doctor obtingut preferiblement abans del 2012.
- tenir un mínim de quatre anys d'experiència internacional a nivell predoctoral i/o postdoctoral.
Només seran convidats aquells candidats molt forts amb un registre de recerca excepcional i una excel·lent capacitat de lideratge.

Durada del contracte :indefinit

Aquells sol·licitants que tinguin un contracte permanent dins del sistema català de recerca des de fa més de 24 mesos dins el termini de la convocatòria, no podran presentar-se com a candidats en aquesta convocatòria.

Presentació de les sol·licituds :(Consta de dos parts)
1a) El candidat haurà d'omplir el formulari en línia i adjuntar-hi la documentació que s'especifica a la convocatòria, i enviar-ho tot electrònicament a través del programa que hi ha a la pàgina web d'ICREA.

2a) A més els candidats hauran de facilitar a l'OITT (fins al 20/04/2016) ja sigui per via d'un investigador de la UdG o per compte propi, mitjançant un correu electrònic:

- l'enllaç que li haurà generat l'aplicació de la convocatòria, i a través del qual la Universitat de Girona haurà d'enviar l'expressió d'interès d'acceptació del candidat
- el document d'expressió d'interès, degudament omplert amb la informació pertinent de la unitat (grup de recerca, departament, institut,...) on es vol incorporar el candidat, a fi de que el Vicerector pugui signar el document d'expressió d'interès i enviar-lo a ICREA (abans de les 14 hores del dia 26 d'abril de 2016).

L'OITT s'encarregarà de fer arribar a ICREA únicament les peticions que hagin arribat al correu electrònic de la persona de contacte com a data límit fins el dia 20/04/2016.

Persona de contacte de l'OITT : Maria Oliver
 
Més informació Web ICREA
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica