Consulta de Convocatòries

ALTRES
Organisme convocant FBBV - Fundación BBVA
Data convocatòria 01/03/2016
Fitxer Bases
Convocatòria 2016 Fundación BBVA d'Ajuts a investigadors i creadors culturals
 
Codi 3301
Destinatari investigadors 
Temàtica  
Publicació Bases
Data Límit presentació 28/04/2016
Data termini intern
Data previsió resolució 29/07/2016
Lloc de presentació telemàtic
Acrònim FBBVA
Observacions La Fundación BBVA a través d'aquesta convocatòria d'ajuts vol donar suport als investigadors i creadors culturals que es trobin en un punt intermedi de la seva carrera, i que es caracteritzin per una alta e innovadora producció científica o creativa.

Per això concedeix 55 ajuts per tal que els investigadors premiats puguin dur a la pràctica projectes del seu àmbit d'especialització.

L'import brut màxim de cada ajut serà de 40.000 euros.

Els projectes presentats tindran una durada mínima de 6 mesos i una durada màxima de 18 mesos des del moment que es subscriu el compromise d'acceptació.

Els requisits i la documentació per a la presentació de la sol·licitud es troben recollits als punts 4 i 5 de les bases.

La sol·licitud es tramitarà de forma telemàtica
El termini per a presentar-hi sol·licitud finalitzarà a les 19 hores del dia 28 d'abril de 2016.

Més informació  
Més informació Web convocatòria
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica