Consulta de Convocatòries

PREMIS
Organisme convocant CDPR - Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya
Data convocatòria 11/12/2015
Fitxer Bases
Dotzena edició Premi Ramon Margalef d'Ecologia
 
Codi 3296
Destinatari Professors i investigadors 
Temàtica  
Publicació DOGC núm. 7020 de 17 de desembre de 2015
Data Límit presentació 13/05/2016
Data termini intern
Data previsió resolució
Lloc de presentació Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya
Acrònim  
Observacions El Premi Ramon Margalef d'Ecologia i Ciències Ambientals té com a objectiu el reconeixement d'una trajectòria científica o un descobriment en el camp de les ciències ecològiques que hagi contribuït de manera significativa al progrés del pensament científic o al desenvolupament d'instruments teòrics per a la bona gestió dels recursos naturals, del territori o del mar.

Candidatures:

El premi pot ser atorgat tant a persones físiques com jurídiques o a col·lectius de tot el món que hagin dut a terme una tasca rellevant en el camp de les ciències ecològiques.

Les candidatures han de ser presentades per institucions universitàries, escoles superiors, centres de recerca, acadèmies científiques o amb branques científiques, i altres institucions, per persones guardonades amb aquest Premi o per persones que n'hagin estat membres del jurat.
Excepcionalment també candidatures presentades a títol personal per persones de reconegut prestigi en l'ecologia.

Les candidatures, argumentades (amb carta o nota raonada, signada per la persona responsable de la presentació de la candidatura) i acompanyades d'un currículum, han de ser presentades abans del 13 de maig de 2016 a la Secretaria del Premi Ramon Margalef, al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

El seu contingut pot ser enviat anticipadament per correu electrònic a la Secretaria del Premi (prm@gencat.cat).

La dotació del premi és de 80.000 € i una peça única i simbòlica en memòria de Ramon Margalef.

més informació: Premi Margalef  
Més informació web del Premi
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica