Consulta de Convocatòries

BEQUES FORA DE LA UDG
Organisme convocant 3618 - Generalitat de Catalunya. Departament d'Economia i Coneixement
Data convocatòria 01/03/2016
Fitxer Bases
Beques BALSELLS-Generalitat de Catalunya per realitzar estudis de màster o doctorat en l'àmbit de la bioenginyeria a la University of Colorado Boulder (BBC)
 
Codi 3298
Destinatari estudiants de màster o doctorat 
Temàtica enginyeria 
Publicació DOGC núm. 7069 de 1 de març de 2016
Data Límit presentació 18/03/2016
Data termini intern
Data previsió resolució
Lloc de presentació electrònic o Registre de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Economia i Coneixement (Via Laietana 2, 08003 Barcelona)
Acrònim BBC
Observacions Les beques que constitueixin l'objecte d'aquesta convocatòria són:
Modalitat A: Beques per realitzar estudis de màster o doctorat en l'àmbit de la enginyeria a la University of Colorado Boulder (BBC)
  Atorgament de 3 beques de màster o doctorat per realitzar estudis de primer any al College of Engineering and Applied Science (CEAS) al curs 2016 - 2017.
  Sol·licitants: tenir el títol de llicenciatura, enginyeria superior, grau o equivalent, en els darrers 6 anys en una universitat catalana I haver residit a Catalunya de forma continuada per un minim de 10 anys. És requisit imprescindible estar admès al CEAS de la University of Colorado Boulder per cursar els estudis corresponents de màster o doctorat.
  La beca té una durada de 12 mesos ininterromputs (per al curs acadèmic 2016-2017) i cobreix les taxes acadèmiques, un 70% de l'assegurança mèdica (el 30% restant anirà a càrrec del becari), una assignació mensual de 2.050 dòlars EUA i un ajut complementari de 1.500 dòlars EUA.

  Imprès normalitzat de sol·licitud


Modalitat B: Beques per continuar estudis de màster o doctorat en l'àmbit de la enginyeria a la University of Colorado Boulder-renovació (BBC-R)
  Atorgament de 3 beques en l'àmbit de l'enginyeria, per realitzar estudis de màster o doctorat al CEAS, per als estudiants que hagin gaudit d'una beca Balsells-Generalitat de Catalunya en aquesta universitat en el darrer curs acadèmic.
  Sol·licitants: persones que vulguin ampliar un any la seva estada a la University of Colorado Boulder per continuar els seus estudis de màster o doctorat al CEAS. Caldrà estar-hi admesos per al curs 2016 - 2017.
  La beca té una durada de 12 mesos ininterromputs (per al curs acadèmic 2016-2017) i cobreix les taxes acadèmiques, un 70% de l'assegurança mèdica (el 30% restant anirà a càrrec del becari), una assignació mensual de 2.050 dòlars EUA i un ajut complementari de 1.500 dòlars EUA.

  Imprès normalitzat de sol·licitud


 
Més informació Web programa Balsells
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica