Consulta de Convocatōries

ALTRES
Organisme convocant INEA - Institut d'Estudis Autonōmics del Departament de Governaciķ i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya (IEA)
Data convocatōria 18/02/2016
Fitxer Bases
Beques per a la recerca sobre l'organitzaciķ territorial del poder dels estats per a l'any 2016
 
Codi 3294
Destinatari investigadors 
Temātica  
Publicaciķ Bases Reguladores
Data Límit presentaciķ 23/03/2016
Data termini intern
Data previsiķ resoluciķ 22/08/2016
Lloc de presentaciķ telemātic o correu postal
Acrōnim  
Observacions Aquesta convocatōria vol aprofundir en l'estudi i recerca de l'organitzaciķ territorial dels poders dels estats, des de la perspectiva de les ārees de coneixement del dret, cičncies econōmiques o cičncia política. Excepcionalment es consideraran candidatures d'altres ārees de coneixement quan l'interčs de l'estudi ho justifiqui.

SOLˇLICITANTS:
Les beques s'adrecen a professors funcionaris o contractats, personal investigador contractat o vinculat a una universitat de Catalunya o becaris de recerca.

MODALITATS D'AJUT I DOCUMENTACIĶ:
- Modalitat 1, estades de recerca a l'estranger: aplicaciķ telemātica de solˇlicitud i models normalitzats.
- Modalitat 2, realitzaciķ d'un treball en equip a Catalunya o a la resta de l'estat: aplicaciķ telemātica de solˇlicitud i models normalitzats.
- Modalitat 3, realitzaciķ de treballs individuals a Catalunya o a la resta de l'estat: aplicaciķ telemātica de solˇlicitud i models normalitzats.
- Modalitat 4, estada d'investigadors estrangers en el marc de grups de recerca d'universitats catalanes: aplicaciķ telemātica de solˇlicitud i models normalitzats.

TRAMITACIĶ DE LA SOLˇLICITUD:
La solˇlicitud s'haurā de presentar preferiblement per mitjans electrōnics, sempre i quan es disposi d'algun dels sistemes de signatura electrōnica avanįada vālids.
En cas de no disposar-ne, caldrā que una vegada omplerta la solˇlicitud i enviada electrōnicament, es procedeixi a descarregar i imprimir el document d'acusament de rebuda que es generarā automāticament, signar-lo i en el termini de 10 dies (juntament amb els originals o copies compulsades de la documentaciķ requerida) s'enviī per correu administratiu al Registre de l'Institut d'Estudis Autonōmics (Palau Centelles, c. Baixada de Sant Miquel, 8,08002 Barcelona).

 
Més informaciķ Convocatōria
Informaciķ facilitada per:
Oficina d'investigaciķ i transferčncia tecnolōgica