Consulta de Convocatòries

ALTRES
Organisme convocant CAUD - Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
Data convocatòria 18/11/2015
Fitxer Bases
X Convocatòria d'ajuts a la recerca sobre comunicació audiovisual

 
Codi 3292
Destinatari investigadors 
Temàtica comunicació audiovisual 
Publicació DOGC núm. 7014 de 9 de desembre de 2016
Data Límit presentació 04/04/2016
Data termini intern
Data previsió resolució
Lloc de presentació Registre del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (C/ dels Vergós, 36 - 42, 08017 Barcelona)
Acrònim  
Observacions Aquests ajuts tenen com a objectiu promoure la realització de treballs d'investigació originals en matèria audiovisual elaborats des de qualsevol àrea de coneixement o disciplina.

Els ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut o subvenció atorgat al mateix projecte.

El termini per desenvolupar les recerques adjudicades és de 12 mesos a comptar del dia en què es publiqui la Resolució al DOGC.

La dotació màxima per ajut és de 5.000 euros bruts.

Caldrà enviar l'imprès de sol·licitud a l'ajut ( model normalitzat ) juntament amb la documentació requerida (punt 5 de la convocatòria) a:

Consell de l'Audiovisual de Catalunya
Carrer dels Vergós, 36 -42
08017 Barcelona

El termini per a la presentació de sol·licituds és fins al pròxim dia 04/04/2016.

Sol·licitud d'informació  
Més informació Web del Consell de l'Audiovisual de Catalunya
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica