Consulta de Convocatòries

PREMIS
Organisme convocant SEFO - Security Forum
Data convocatòria 10/02/2016
Fitxer Bases
Premi Security Forum I+D+I 2016

 
Codi 3288
Destinatari investigadors 
Temàtica seguretat 
Publicació Bases convocatòria
Data Límit presentació 31/03/2016
Data termini intern
Data previsió resolució 30/04/2016
Lloc de presentació correu electrònic
Acrònim  
Observacions L'objectiu d'aquest premi és promoure i potenciar la recerca, el desenvolupament i la innovació de tot allò relacionat amb el món de la seguretat a Espanya. Per això vol premiar als millors projectes de recerca en matèria de seguretat.

Participants:
Hi poden participar persones físiques majors de 18 anys residents a Espanya, qualsevol membre o equip de recerca dels departaments pertanyents a les universitats, els investigadors que centrin la seva recerca en aquest tema, o estudiants que hagin fet el treball de final de carrera centrat en aquest tema.

Requisits de participació:
Cal guardar relació i ser d'aplicació en el sector Security. Concretament caldrà tractar alguna d'aquestes àrees:

- CCTV
- integració de sistemes de seguretat
- control d'accessos
- IP/Xarxes
- protecció electrònica contra incendis
- seguretat lògica
- protecció contra intrusió o robatori
- seguretat electrònica i de les comunicacions

Caldrà que no s'hagi iniciat la seva comercialització, i que el departament o l'equip de recerca no estigui vinculat a cap empresa relacionada amb Security.


Presentació sol·licituds:
Caldrà presentar el formulari en model normalitzat degudament omplert, juntament amb la memòria en format pdf, al següent email: info@securityforum.es abans del 31/03/2015.

Més informació 
Més informació Web Premi
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica