Consulta de Convocatòries

BEQUES PREDOCTORALS A LA UDG
Organisme convocant VUDG - Universitat de Girona (UdG)
Data convocatòria 19/04/2017
Fitxer Bases
Ajuts per a investigadors en formació de la UdG (IFUdG2017)
 
Codi 3396
Destinatari  
Temàtica Global 
Publicació convocatòria
Data Límit presentació 15/05/2017
Data termini intern 15/05/2017
Data previsió resolució
Lloc de presentació Telemàticament i en paper tal i com s'indica en l'apartat 5.3 de la convocatòria
Acrònim IF
Observacions
D’acord amb els objectius del programa, s'atorgaran un total de 19 ajuts predoctorals que es distribuiran de la manera següent :
- 14 ajuts per a la modalitat A, dels quals 8 ajuts seran per l'àmbit científic i tecnològic i 6 per a l'àmbit humanístic i de les ciències socials.
- 5 ajuts per a la modalitat B, dels quals 3 ajuts seran per l'àmbit científic i tecnològic i 2 per a l'àmbit humanístic i de les ciències socials.

Durada de l'ajut
3 anys

Import de l'ajut :
1.325,00€ bruts mensuals.

L'ajut també cobrirà el cost de la tutela associada a la realització de la tesi dels cursos acadèmics 2017-2018, 2018-2019 i 2019-2020.

Presentació de la sol·licitud:
La sol·licitud tindrà dues parts, una telemàtica i una en paper.
La sol·licitud telemàtica s'haurà de presentar a través de la pàgina web de la UdG Tràmits online.
La presentació telemàtica generarà un resguard que s'haurà d'imprimir, signar i presentar al registre de la UdG tal i com s'indica en l'apartat 5.3 de la convocatòria.

Traducción de las bases en lengua castellana

Translation call in English Language

Model de CV normalitzat que cal adjuntar en el formulari telemàtic :
Versió en català
Versión en castellano
English version

Persona de contacte OITT: Montse Vélez  
Més informació  
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica