Consulta de Convocatòries

BEQUES PREDOCTORALS A LA UDG
Organisme convocant VUDG - Universitat de Girona (UdG)
Data convocatòria 13/02/2014
Fitxer Bases
Ajuts UdG per a investigadors en formació (2014)
 
Codi 3023
Destinatari  
Temàtica Global 
Publicació convocatòria
Data Límit presentació 27/02/2014
Data termini intern
Data previsió resolució
Lloc de presentació Telemàticament i a través del registre UdG
Acrònim BR
Observacions
D’acord amb els objectius del Programa, s'atorgaran 20 ajuts predoctorals, dels quals 2 s'emmarcaran en el conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i l'Obra Social La Caixa. El conjunt dels 20 ajuts es distribuiran : 8 a l'àmbit humanístic i de les ciències socials i 12 a l'àmbit científic i tecnològic.

Versió en castellà de la convocatòria

Versió en anglès de la convocatòria

Durada de l'ajut
Serà d'un any i es podrà prorrogar anualment fins a un màxim de 2 renovacions, sempre que es compleixin els requisits previstos de renovació.

Enllaç a l'aplicació telemàtica per a sol·licitar l'ajut (trobareu el formulari a tràmits online)

Model del CV normalitzat que cal adjuntar en el formulari telemàtic
Llengua catalana
Lengua Castellana
English version

Document de declaració de nota mitja que cal presentar al registre juntament amb la sol·licitud.
Només l'hauran de presentar els candidats que hagin cursat les titulacions en centres de fora del sistema universitari de l’Estat espanyol (tal i com s'indica en el punt 8.C de la convocatòria)


Taula d'equivalències per al càlcul de la nota mitja
Taula d'equivalències

Terminis
- Per a l'enviament telemàtic : 27/02/2014
- Per a la presentació de la documentació a qualsevol oficina de registre de la UdG : 28/02/2014

Per a més informació consulteu la convocatòria.

Persona de contacte OITT: Montse Vélez  
Més informació  
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica